Mostrando entradas con la etiqueta áridos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta áridos. Mostrar todas las entradas

sauló

sauló


https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Sauló

Al Matarraña ñan dos graveres prinsipals:

aridoscurto.es (web en construcción, como tiene que ser)

y áridos Fabre Abás (capdebolo li diuen)
les dos a Valderrobres.
Apart ña algún esgarrapadó que carregue los argadells a aumostades.

La mola se alimente en estos códols. Pa qué vols una pala cargadora si tens un roquerol ? Lo sauló es arena que resulte de la descomposisió dels granits.
Lo sauló es arena que resulte de la descomposisió dels granits.

Una vegada, Curto, gitanet, va aná al meche perque teníe uns dolós mol punchans al costat. 
Lo siñó dotó li va di, 
aixó es un cólic nefrític,
y es grave?,
no, es grava, arenilla. 
Ha de beure aigua de la fon del riñó, davall del Pantano de Pena.


SAULÓ DE JARDINERIA

Denominació popular: Sauló de jardí
Granulometria:0/5, 0/6
Petrografia: Granítica
Densitat del material carregat sobre camió:1500 Kg/m3
Usos: Aplicacions en l'àmbit de la jardineria
Presentació: A granel i en saques de 1.000 Kg.
Accès a l'estudi de qualitat del producte (granulomètrics, equivalents de sorra, desgast dels àngels...) - Pendent de confirmació -

SAULÓ GARBELLAT

Denominació popular: Sauló garbellat
Granulometria:0/5, 0/6
Petrografia: Granítica
Densitat del material carregat sobre camió: 1500 Kg/m3
Usos: Canalitzacions, farciment i paviments manuals
Presentació: A granel i en saques de 1.000 Kg.
Accès a l'estudi de qualitat del producte (granulomètrics, equivalents de sorra, desgast dels àngels...) - Pendent de confirmació -

SAULÓ DEL TALL

Denominació popular: Sauló de tall
Petrografia: Granítica
Densitat del material carregat sobre camió: 1500 Kg/m3
Usos: Farciments i subbase.
Presentació: A granel

SÒL SEL.LECCIONAT

Denominació popular: Sòl sel.leccionat
Granulometria:0/80
Petrografia: Granítica
Densitat del material carregat sobre camió: 1500 Kg/m3
Usos: Farciments i subbase
Presentació: A granel

EXPULSIONIS HERETICORUM JUDEORUMQUE

Archivo General de la Corona de Aragón. N. 28 de la caja primera, fol. 28. SUPER FACTO EXPULSIONIS HERETICORUM JUDEORUMQUE AB OMNIBUS TERRIS...