Mostrando entradas con la etiqueta clofo. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta clofo. Mostrar todas las entradas

Desclofadora

La desclofadora es la máquina que se fa aná per a desclofá, traure lo clofo, de les ameles, armeles. Vore tamé clofa.

La desclofadora es la máquina que se fa aná per a desclofá, traure lo clofo, de les ameles, armeles.


Les ameles molles y semimolles se desclofaen a ma. 

A casa , Beseit, mos ajudae sempre la tía Pilar del Catalí, no ere tía nostra. Ere mol charradora, vivíe al carré La Paz, mol prop de casa. Ere analfabeta en castellá , no sabíe ni parlal, parlae sempre chapurriau. Per a ventá les olives tamé mos ajudae. Me sone que cuan sen enríe se pegabe en les mans a les cuixes.


Amela , ameles en clofo 

clofa

Pedro Bel Caldú

A Fórnols "clofa"= Burbuja. Quan plou molt fort, en gotes gordes, diem que se fan clofes. En lo sabó se fan clofes a l'aigua. Si sacsejes una ampolla de licor i fa clofes es sinyal de bon licor.
¿No ho diuen a cap vila més? ¡No m'ho puc creure!

Paraules relasionades als comentaris:

Clofo , clasca de fora de una amela.

Clofoll , clofo de la seba.

Bufa , ampolla , bambolla ,

Lo rey - Mestre Vicens

Núm. 10. Reg. 2401. Fol. 111. Lo rey . -  Mestre Vicens : per certes causes molt urgents  et  necesaries concernents  lo  bon estament de la...