Mostrando entradas con la etiqueta rata. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta rata. Mostrar todas las entradas

Traéume de estes dudes

- ¿Per qué los refrescos tenen suc artifissial de llimó y los detergéns suc natural de llimó?

Pedro Bel Caldú conteste:


Lo suc de llimó es agre pero l’aroma del llimó no está al suc si no a la pell. L’ácit del suc millore les qualidats llimpiadores del detergent pero l’aroma no. Se pot fabricar artificialment acid citric que ix mes barat que el suc de llimó natural. Tamé se fabrique, pels aromistes, aroma artificial de llimó, pero es mes complicat i car que fabricar acid cítric. No me puc estendre en més explicacións, pero estic segur que de la informació que dono se poden traure conclusións.


- ¿Per qué Tarzán estabe (anabe) sempre afeitat?

http://frenys.com/post/6148312-por-que-tarzan-estaba-siempre-afeitado/

- ¿Per qué Tarzán estabe (anabe) sempre afeitat?


- ¿Per qué los Picapedra festejaben (selebráben) Nadal, si vivíen a una época antes de Cristo?


¿Per qué los Picapedra festejaben Nadal, si vivíen a una época antes de Cristo?


- ¿Si les dones diuen que los homes són tots iguals, per qué se preocupen tan en triá?

- ¿Cóm se escriu lo cero en números romanos?


No se escriu. 

- Cuan van inventá lo rellonge, ¿cóm sabíen quina hora ere, per a pugué ficál en hora?
- ¿Per qué ña gen que desperte als atres per a preguntá si estaben dormín?

- ¿Cóm puc sabé cuántes vides li queden al meu gat?

https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090627123321AAsaFkY

- ¿Per qué les coses sempre están al radé puesto aon un les busque? (Murphy)

- ¿Qué conten les ovelles per a pugué dormí com a liróns?- ¿Qué conten les ovelles per a pugué dormí com a liróns?


- ¿Per qué los sementeris tenen les tápies tan altes, si los que están a dins no poden eixí y los que están afora no volen entrá?- ¿Per qué los sementeris tenen les tápies tan altes, si los que están a dins no poden eixí y los que están afora no volen entrá?


- ¿Per qué “separat” se escriu tot jun y “tot jun” se escriu separat?

- ¿Per qué lo “día del traball”, ningú treballe?

- Si la llana se encongíx cuan se bañe... ¿Per qué les ovelles no se fan mes minudes (se encongíxen) cuan plou?- Si la llana se encongíx cuan se bañe... ¿Per qué les ovelles no se fan mes minudes cuan plou?


- Se diu que sol deu persones a tot lo món enteníen a Einstein. Si dingú me entén a mí, ¿soc un genio?


Se diu que sol deu persones a tot lo món enteníen a Einstein. Si dingú me entén a mí, ¿soc un genio?
Albert Einstein (ein Stein = una pedra) traén la llengua


- Un parto al carré ... ¿es alumbrat públic?

- Si cuan minjo ous me fan mal al feche, cuan minja feche... ¿me fará mal als ous? / A Aiguaiva se mingen lo feche crugo- ¿Per qué no ña minjá per a gats en gust a rata, ratolí o furigaña?¿Per qué no ña minjá per a gats en gust a rata, ratolí o furigaña?

- Lo món es redó y li diém planeta. Si fore pla... ¿li diríem redoneta?

- Si un abogat se torne lloco... ¿pert lo juissi?

- ¿Los infáns disfruten la infánsia tan com los adults lo adulteri?

- Si un fruit sec se bañe, ¿seguix sén un fruit sec?Si un fruit sec se bañe, ¿seguix sén un fruit sec?


- ¿Per qué a los peixos no los entre aigua als ulls?

https://es.quora.com/A-los-peces-les-entra-agua-en-los-ojos-1

- ¿Per qué se li diu meche al dotó y cura al móssen cuan es lo meche lo que cure?

- ¿Per qué se li diu llit al catre y cómoda a la cómoda cuan lo llit es mes cómodo?

- Si tots los drets són resservats, ¿qué passe entonses en los zurdos, son menos tímits?

- ¿Per qué les llunes de atres planetes tenen nom y la nostra se diu lluna?¿Per qué les llunes de atres planetes tenen nom y la nostra se diu lluna?


- Si María va pugué consebí sense pecá… ¿se pot pecá sense consebí?
- Si lo món es un mocadó, natros ¿qué som?

Si lo món es un mocadó, natros ¿qué som?


- ¿Per qué
abreviatura es una paraula tan llarga?

EXPULSIONIS HERETICORUM JUDEORUMQUE

Archivo General de la Corona de Aragón. N. 28 de la caja primera, fol. 28. SUPER FACTO EXPULSIONIS HERETICORUM JUDEORUMQUE AB OMNIBUS TERRIS...