Mostrando entradas con la etiqueta codoñ. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta codoñ. Mostrar todas las entradas

Temps de Franja ,2010, número 97, L'ou de la serp, Joaquim Montclús

Temps de Franja ,2010, número 97, L'ou de la serp, Joaquim Montclús
Franja Viva ha ficat este texto a la seua página de facebook

Temps de Franja ,2010, número 97, L'ou de la serp, Joaquim MontclúsEl passat 20 de març van ocórrer a la població matarranyenca (es del Mezquín) de la Codonyera uns fets absolutament vergonyosos que no haurien d'haver-se produït mai: aproximadament uns cent veïns van impedir que es pogués celebrar una xerrada divulgativa de la nova Llei de Llengües aragonesa —a càrrec de la CHA, una formació, per cert, gens sospitosa de catalanisme—, amb crits contra 'el català' i l'exhibició de cartells on s'afirmava que ells defensaven el 'chapurriau' , una expressió per si sola prou eloqüent, ja que etimològicament vol dir llenguatge mal parlat…/aixó chapurrear en castellá/

origen-terme-chapurriau.html

Deixant de banda els aspectes surrealistes del cas —o precisament per això mateix— sembla bastant evident l'actuació d'una mà oculta al darrere, perquè una manifestació així, amb consignes i cartells, en una població d'aquestes característiques no s'organitza espontàniament; i no només això, sinó —cosa absolutament comprovable i òbvia— que hi hagué una fase prèvia d'intoxicació i escalfament deliberats de la població per part del mateix ajuntament, regit pel PAR. Precisament, la posició del PAR i del PP en relació a la nostra llengua és d'una absoluta bel·ligerància i hostilitat, fins al punt de negar-li el nom comunament acceptat pel món científic i de pretendre que en el seu àmbit territorial aragonès no sigui més que una sèrie de 'modalitats' locals, o, pitjor encara, una mena d'engendre inclassificable. És més, aquestes formacions duen a terme, amb total impunitat i amb la passivitat de gran part de la ciutadania, una guerra bruta contra la llengua, i s'ha arribat —com ha explicat Joaquim Montclús des de les pàgines de 'Temps de Franja'— a finançar actes dedicats 'a fer soroll contra el català' per part de persones que han ocupat càrrecs institucionals en representació del PP.

Aquesta guerra bruta, però, no es dóna únicament a l'Aragó, sinó també a la resta del nostre àmbit lingüístic. Així, el màxim dirigent del PP a les Balears —per no parlar del País Valencià…— no s'amaga de dir que si arriben a manar treuran l'obligatorietat de conèixer el català per part del personal sanitari —del castellà, vés per on, no diu res…— i es fomentarà el mallorquí, el menorquí, l'eivissenc i —agafeu-vos— el formenterenc [sic]. És allò tan vell i tan clàssic del 'divideix i venceràs'. /Així u hau fet en lo aragonés/ I aquesta política de genocidi cultural no solament la duu a terme el PP en relació a la nostra llengua, a Galícia i Euskadi fa el mateix. I encara sort que som a la UE, perquè no vull ni imaginar on arribarien en cas contrari.

Tornant als tristos fets de la Codonyera, el que més irrita és la manipulació descarada del PAR, amb el recolzament del PP i, si cal, de tota la caverna mediàtica, d'unes qüestions que haurien de ser intocables. Hi ha coses amb les quals no es juga!, i és una obscenitat i una indecència servir-se de certs temes per fer política partidista de curta volada. En veritat, els aprenents de bruixot hereus de la vella política caciquil i franquista, basada en els tòpics i la ignorància secular, que tan irresponsablement han promogut aquesta mascarada han demostrat tenir molt poc respecte per a la senzilla i bona gent de la Codonyera, que ha estat vilment manipulada en funció d'interessos inconfessables.

El més execrable, però, no és tant la manipulació en si, sinó el cinisme i el desvergonyiment amb què ha estat feta, perquè tant els manipuladors com els mateixos manipulats —almenys en la seva immensa majoria— són perfectament conscients que la llengua que es parla a la Codonyera —independentment del seu nom— és la mateixa que es parla a, per exemple, Morella o Tortosa. Però això als manipuladors els és ben igual, el que prima és la seva voluntat anihiladora —i no se n'amaguen—, la voluntat de fomentar l'odi, la voluntat de fer que els habitants de la Codonyera es regeixin per la irracionalitat, contra tota evidència i sentit comú, apel·lant al foment dels instints més baixos, de la mateixa manera que el totalitarisme alemany apel·lava al recurs de l'antisemitisme. D'aquí l'inquietant títol que encapçala aquestes línies, perquè tantes mostres d'intransigència i de manca d'acceptació de la diversitat causen molta inquietud. Malauradament, alguna cosa molt greu i molt lletja està covant-se.

En realitat, el cor de la qüestió radica en la combinació letal entre jacobinisme i caciquisme que representa l'acció combinada i complementària del PP i del PAR contra tot allò que pugui implicar un ús normal del català en l'àmbit de la comunitat autònoma aragonesa. De fet, tampoc no ens hauria de sorprendre, perquè malauradament, i en línies generals, el jacobinisme a l'Estat espanyol s'imbrica i es confon ben sovint amb els vells caciquismes locals, és a dir, amb la reacció pura i dura en la seua forma més rupestre i primària. Així, un dels objectius dels jacobinistes és la imposició amb ànims uniformadors de determinades característiques folklòriques o pseudoculturals —si cal, fins i tot negant la realitat i les opinions científiques—, per, en darrera instancia, mantenir els seus privilegis, funcionarials i caciquils.

Algunes fotos del acte trobades a internet, google images
Somos de Aragón y no hablamos catalán, todos juntos a luchar

Agón está lo del finestró ? Gracia Zapater, Codoñera

Agón está lo del finestró ? Gracia Zapater, J.M, blog lo finestró


Eixe cap pelat es lo de El Bola


Ne falte alguna ....
codoñ

codoñ
Codoñs podrits a la punta dels dits , trabalenguas para castellanos.

A ginollóns cullía codoñs, codoñs cullía a ginollóns.

codoñat, dulce de membrillo

codoñ, codony, membrillo, cydonia oblonga, dulce de membrillo, codoñat
que no es un membrillo precisamente, 
tamé hi ha passat algún ratet per este poble

https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Tomàs_Bosque_Peñarroya (apellit Peñarroya, no lo poble Pena-Roja de Tastavins)


Trabalenguas más conocidos


 • El rey de Constantinopla esta constantinopolizado consta de Constanza, no lo puedo desconstantinopolizar
  El rey desconstantinopolizador que desconstantinopolizare al rey de Constantinopla, buen desconstantinopolizador será.
 • Pietro aprieta las piedras de Petra. Si Pietro aprieta las piedras de Petra ¿quién aprieta las piedras de Pietro?
 • "Dario Valdebenito se quiere desvaldebenitizar,
  el desvaldebenitizador que lo desvaldebenitice,
  buen desvaldebenitizador será."
 • "Ando buscando un emparalelogramoladrillador que me emparalelogramoladrille esta pared.
  ¿Quién será el que me emparalelogramoladrille mejor esta pared mal emparalelogramoladrillada?
  Si nadie la emparalelogramoladrilla no me queda más que emparalelogramoladrillarla yo."
  • (Froilan Davalillo)
  • " Cómo quieres que te quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera " . ( Pri )
 • "El otorrinolaringólogo de parangaricutirimicuaro
  se quiere desotorrinolaringaparangaricutirimicuarizar.
  el desotorrinolaringaparangaricutirimicuador que logre
  desotorrinolaringaparangaricutirimicuarizarlo,
  buen desotorrinolaringaparangaricutirimicuador será."
 • "El rey de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar,
  el desconstantinopolizador que lo desconstantinopolice,
  buen desconstantinopolizador será."
 • "Tengo una tablita trabintanticulada, ¿Quién me la destrabintanticulará? aquel que me la destrabintanticule buen destrabintanticulador será."
 • "Como quieres que te quiera si te quiero y tu no quieres que te quiera como yo quiero quererte"
 • "El arzobispo de Constantinopla esta arzobispoconstantinopolizado
  ¿Quién lo desarzobispoconstantinopolizará?
  El desarzobispoconstantinopolizador que lo desarzobispoconstantinopolice,
  buen desarzobispoconstantinopolizador será."
 • "Pepe Pecas pica papas con un pico, con un pico pica papas Pepe Pecas."
 • "El cuero del cuerpo del puerco quiero."
 • "Camarón, caramelo, camarón, caramelo...
  Camarón, caramelo; caramelo, camarón."
 • "Con un puñal de acero te descorazonaré."
 • "Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal en tres tristes trastos.
  En tres tristes trastos, tragaban trigo en un trigal, tres tristes tigres."
 • "El cielo está enladrillado
  ¿Quién lo desenladrillará?
  El desenladrillador que lo desenladrille
  Buen desenladrillador será."
 • "Pégame, pegó a Juan.
  ¿Quien pegó a Juan?
  Pégame."
 • "Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito,
  en la calva de un calvito,
  clavó un clavito Pablito."
 • "El cielo está encurubinquincado
  ¿Quién lo desencurubinquinquizará?
  El desencurubinquinquizador que lo desencurubinquinquice
  Buen desencurubinquinquizador será."
 • "Guerra tenía una parra y Parra tenía una perra;
  la perra de Parra rompió la parra de Guerra y Guerra aporreó con la porra a la perra.
  Si la perra de Parra no hubiera roto la parra de Guerra, Guerra no hubiera aporreado con la porra a la perra de Guerra..."
 • "Si tu gusto gustara del gusto que gusta mi gusto,
  mi gusto gustaría del gusto que gusta tu gusto,
  pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto,
  mi gusto no gusta del gusto que gusta tu gusto."
 • "Marichucena techaba su choza,
  y un techador que por allí pasaba le dijo:
  Marichucena, ¿techas tu choza o techas la ajena?
  Ni techo mi choza ni techo la ajena que techo la choza de Marichucena."
 • "El volcán del parangaracutimiricuaro se quiere desparangaracutirimicuar,
  ¿Quién será el gran desparangaracutirimicuador
  que logre desparangaricutirimicuar al volcán del parangaracutimiricuaro?"
 • "Salió, el Sábalo sabio, salió el sábado."
 • "La razón de la sinrazón que a mi razón se hace,
  de tal manera mi razón enfurece que con razón
  me quejo de la vuestra fermosura."
  • Atribuido a Feliciano de Silva por Miguel de Cervantes.
 • "Paco peco chico rico le gritaba como loco a su tío Federico
  y este dijo: poco a poco paco peco poco pico."
 • "Si Pancha plancha con cuatro planchas, ¿con cuantas planchas plancha Pancha?"
 • "Tras tres tristes trineos, triste trota Tristán."
 • "El cielo está encancarabincantimpamperulizado,
  ¿Quién lo desencancarabincantimpamperulizará?
  El desencancarabincantimpamperulizador
  que lo desencancarabincantimpamperulize,
  buen desencancarabincantimpamperulizador será."
 • "Compadre cómpreme un coco,
  Compadre no compro coco,
  porque como poco coco como,
  poco coco compro."
 • "Si cien sierras sierran cien cipreses seiscientas sierras sierran seiscientos cipreses."
 • Esta es la Historia de la Madre,
  loable, pericotable, tarantantable
  que tenía 4 hijos
  Tijo, Cotijo, Petijo y Tarantantijo.
  Un día la Madre
  loable, pericotable, tarantantable
  llamó a sus 4 hijos
  Tijo! Cotijo! Petijo! Tarantantijo!
  y los mandó al Monte
  Godonte, pericotonte, tarantantonte
  a buscar una liebre
  gotiebre, pericotiebre, tarantantiebre
  Fueron los 4 hijos
  Tijo, Cotijo, Petijo y Tarantantijo
  y trajeron la liebre
  Gotiebre, pericotiebre, tarantantiebre.
  Esta es la historia de la madre
  loable, pericotable, tarantantable
  que tenía 4 hijos
  Tijo, Cotijo, Petijo y Tarantantijo.
 • "Erre con erre cigarro.
  Erre con erre barril.
  Rápido corren los carros cargados de azúcar al ferrocarril.
  Erre con erre: barril.
  Rápido corren las ruedas del ferrocarril."
 • "En una zarzamorera estaba una mariposa zarzarrosa y alicantosa. Cuando la mariposa zarzarrosaba y alicantaba, las zarzamoras mariposeaban."
 • "Si le echa leche al café para hacer café con leche, para hacer leche con café, ¿qué hace falta que le eche?"
 • "Un burro comía berros y un perro se los robó, el burro lanzó un rebuzno y el perro al barro cayó."
 • "Mírame sin mirar, Myriam, mírame mientras me muevo; no me mires Myriam mía, no me mires que me muero."
 • "Rosa Rosales cortó una rosa, ¡Qué roja la rosa de Rosa Rosales!"
 • "Rosa Rizo reza ruso, ruso reza Rosa Rizo."
 • "Mi caballo pisa paja, paja pisa mi caballo."
 • "¡Saca el saco de sal al sol que se seque!"
 • "Si yo como como como, y tu comes como comes. ¿Cómo comes como como? Si yo como como como."
 • "Dos que van corriendo llegan tarde a misa y otros dos llegan a tiempo sin ir deprisa."
 • "Luisa: cuando vas a misa pisas paja, paja pisas."
 • "Dijo un majo de Jerez con su faja y traje majo: «Yo al más majo tiro un tajo, que soy Jeque de Jerez»."
 • "El gorrión dijo a la picaza: ¡Qué mujer tan rarabingalonaza! La picaza dijo al gorrión: ¡Qué señor tan rarabingalozón!"
 • "Por el río van tres tablas encaravinculadas. El desencaravinculador que las desencaravincule buen desencaravinculador será."
 • "Tengo una gallina pinta piririnca piriranca, con sus pollitos pintos, piririncos, pirirancos. Si ella no fuese pinta, piririnca, piriranca, no criaría los pollitos pintos piririncos, pirirancos."
 • "Una cacatrepa con cuatro cacatrepitos, cuando la cacatrepa trepa, trepan los cuatro cacatrepitos."
 • "En la orilla del río tiene mi tío un Quisquijonal florío, y yo, tengo los calzones rotos y descosíos, de coger quisquijís, quisquijones del Quisquijonal de mi tío."
 • "Por un río bajan tres tablas tartarabicuadriculadas, el destartarabicuadriculador que las destartarabicuadriculase, buen destartarabicuadriculador será."
 • "Una cabritilla ética, palética, muda, peluda y pararampampluda, parió siete cabritillas éticas, paléticas mudas, peludas y pararampampludas. Si no hubiera sido por la cabritilla ética, palética, muda, peluda y pararampampluda, no habrían nacido siete cabritillas éticas, paléticas, mudas, peludas y pararampampludas."
 • "Si Sansón no sazona su salsa con sal le sale sosa."
 • "Tengo una gallina pinta,
  perlinta, pelizanca, repitiblanca;
  con sus pollitos pintos,
  perlintos, pelizancos, repitiblancos.
  Si la gallina no fuera pinta,
  perlinta, pelizanca, repitiblanca,
  los pollitos no serían pintos,
  perlintos, pelizancos, repitiblancos."
 • "Amigo mío, compra buena capa parda,
  que el el que buena capa parda compra,
  buena capa parda paga;
  que esté bien hilada,
  bien bordada y bien acortapizada;
  si no está bien hilada,
  bien bordada y bien acortapizada,
  se llama al hilador,
  al bordador y al acortapizador,
  para que la hile, la borde y la acortapice mejor."
 • "Un podador podaba la parra
  y otro podador que por allí pasaba le dijo:
  Podador que podas la parra, ¿qué parra podas?
  ¿Podas mi parra o tu parra podas?
  -Ni podo tu parra ni mi parra podo,
  que podo la parra de mi tío Bartolo."
 • "Tengo siete tías paralacutias tres tías paralacutadas ¿Cuántas tías paralacutias tengo? tía."
 • "Cuando cuentes cuentos, cuenta cuantos cuentos cuentas. Cuenta cuantos cuentos cuentas, cuando cuentos cuentes."
 • "Quiero y no quiero querer, a quién he querido, quiero; he querido sin querer, y sin querer estoy queriendo. Si porque te quiero, quieres que te quiera más, te quiero más que me quieres. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Te quiero."
 • "China changa chifladora, china changa chifladora, si tu china changa chifla, si tu china changa chifla, changa china chifladora."
 • "Un limón, medio melón, dos limones, medio melón, tres limones, medio melón, cuatro limones, medio melón, cinco limones, medio melón, seis limones, medio melón, etc."
 • "El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Ramírez se lo ha cortado."
 • "Primer ojal, segundo botón, segundo ojal, tercer botón, tercer ojal, cuarto botón..."
 • "Si porque te quiero,
  quieres que te quiera más.
  Te quiero más que a mi vida.
  ¿Qué más quieres? ¿Quieres más?
  Te quiero tanto, que si salvarte
  me fuera la muerte, y perderte la vida.
  Prefiero morir y salvarte,
  que tener vida y perderte."
 • "Toma chicha que es de Soacha le dijo el trucho a la trucha, pero no te embuches mucho porque la chicha emborracha"
 • "El dicho que a ti te han dicho que dicen que he dicho yo, está mal dicho pues si lo hubiera dicho yo, estaría mejor dicho que el dicho que a ti te han dicho que dicen que he dicho yo."
 • "Busca en el bosque francisco
  un vasco visco muy brusco,
  y al verlo le dijo un chusco
  busca el bosque vasco visco."
 • "Cuando tuve yo te tuve,
  te mantuve y te di,
  hoy no tengo,ni te tengo,
  ni mantengo,ni te doy,
buscate a otro que te tenga,
te mantenga y te de,
por que hoy no tengo,
ni te tengo,ni mantengo,ni te doy."
 • "Supercalifragilisticoexpialidoso."
  • Mary Poppins
 • "Nadie silva como Sílvia silba, pues el que silba como Silvia silba, es porque le enseño a silbar Sílvia."
 • "Don Trista tenía tristeza
  y la perdió en un trista
  ahora extraña su tristeza
  que viva el triste de Don Trista."
 • "Estamos muy orejones cuando nos desorejonaremos."
 • "Una macorisana, tuvo cinco macorisanitos."
 • "Mi papa es un papi ,papucho,pauperrimo
  si mi papa es un papi ,papucho,pauperrimo
  un papi ,papucho,pauperrimo es mi papa."
 • "Pedro Pérez Pereira,
  pobre pintor portugués,
  pinta paisajes por poca plata
  para pagar un pasaje a París."
 • "Yo tengo un tío cajonero que hace cajas, calajas y cajones. Y al tirar los cordones sale cajas calajas y cajones."
 • "Pepe Pérez pidió permiso para ir para Puerto Padre para pintar la pared de piedra."
 • "Era un Gato ético pelético, perenpenpudo, pelado, peludo, que tenía sus gatitos, éticos peléticos perenpenpudos pelados peludos que tenían sus colitas éticas, peléticas, perenpenpudas, peladas, peludas."
 • "Paco guarda las pocas copas que poco a poco Pepe sacó."
 • "Había una cabra ética sinética palán palamética, que tenía sus cabritos éticos sinéticos palán palaméticos. Si la cabrita no fuera ética sinética palán palamética, sus cabritos no hubieran sido éticos sinéticos palán palaméticos."
 • "Muchas veces mis alumnos me preguntan si la hermenéutica telúrica incaica trastueca por la filosofía notrética por la inicuidad fáctica de los productos socráticos no dogmáticos."
  • Les Luthiers
 • "La salsa sale sosa si la sala Susy."
 • "Sábado, siniestros sonidos surcaban sombríamente Salamanca.

  Sintiéndose solitario, Sergio, sentado sobre su suntuoso sofá, suspiró, sopló, salpicó saliva. Saltó súbitamente. Sordos silbidos sonaban. Susurro sigiloso:
  - Soy Silvia.
  - ¡Salve! -silabeó Sergio-, sonsacaré sus secretos.

  Silvia saludó, se sacó su saco satinado, soltó sus sandalias, se sentó. Sergio sirvió sendos sakes, salchichones, saladitos, surubíes sin sal, selectas sardinas sancochadas. Silvia, sonrojada, sorbió su saque sin sonreír. Sólo sentenció:
  - Soy solamente suya, Sergio. Suspenda sus sibaríticos servicios.
Silencio, Sahumerios sutiles soplaban serenamente.
- Soy sincero, Silvia. Suelo soñar su sensual sonrisa, sus sonoros suspiros, sus semejantes senos salmantinos, símil sandías...
- Soso, soy sueca.
- Silvia, siento singular sinsabor. Solemnemente suplico su sanción.
- Subestimé su sensiblería. ¡Suélteme, sátiro senil, sanguijuela sarnosa, sapo sobrealimentado!
Salió Silvia subrepticia. Sergio se suicidó silenciosamente."
 • "Dijo un jeque de Jerez, con su faja y traje majo, 'Al más guapo el juego atajo pues soy jaque de jerez'. Un gitano que en Jaén enjaezaba un jaco cojo, cogió, con terrible enojo, de enjaezar las tijeretas, y dijo 'Por mi jeta, te la encajo si te cojo'. 'Nadie me moja la oreja' dice el jeque y arrempuja. Ceja uno y guija otro, y enjarana tal la pareja que encaja el jaco cojo, y tales coces baraja con la punta del zancajo, que mete, sin gran trabajo, a gitano y jeque en caja."
 • "El gaucho gordo golpeó a la gárgola que desgarró su gabardina y gritando con ganas la guerra ganó."
 • "Crisantemo crisantemo, ¡desencrisantemisate!"
 • "Como quieres que te quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera.Si el que quiero que me quiera me quisiera como quiero te querria como quieres que te quiera"
 • Chacarita, cucharita, cucaracha.
 • "Chuza chucena, techaba su choza y un techador que pasaba le dice: ¿Chuza chucena techas tu choza o techas la ajena? no techo mi choza ni techo la ajena, techo la choza de chuza chucena. 
- Pedro pio pita pizarro procurador de pintas pobres parientes y petardistas, por la provincia de Pontevedra pinta países por poco precio con pinceles de pelo de punta de pinta de perro panchón o perdiguero.
Cydonia es un género de plantas perteneciente a la familia de las Rosáceas. Se trata de un género monotípico, cuya única especie es Cydonia oblonga, comúnmente llamado membrillo o membrillero
Es un árbol de tamaño pequeño a mediano, originario de la región del Cáucaso, en el sudoeste cálido de Asia (Irán, Turquía). Es un árbol frutal emparentado con el manzano y el peral. Su fruto, llamado asimismo membrillo, es de color amarillo-dorado brillante cuando está maduro, periforme, de 7 a 12 cm de largo y de 6 a 9 cm de ancho; su pulpa es dura y muy aromática. Los frutos inmaduros son verdes, con una densa pilosidad de color gris claro, que va perdiendo antes de madurar. Sus hojas están dispuestas de forma alterna; son simples, de 6 a 11 cm de largo, con una superficie densamente poblada de finos pelos blancos. Las flores, que surgen en la primavera después de las hojas, son blancas o rosas, con cinco pétalos. El fruto se clasifica como climatérico, con una elevada sensibilidad al etileno, y su vida en postcosecha alcanza de 2 a 3 meses Las condiciones óptimas de conservación son 0 °C y una humedad relativa próxima a 90 % El membrillo es demasiado duro, astringente y agrio por lo que no es usual comerlo crudo, a menos que sea escarchado (preparándolo de modo que el azúcar cristalice). Se usa para hacer mermelada, compota y pudin, o puede pelarse para posteriormente asarlo. Su fuerte aroma hace que sea un complemento para añadir en pequeñas cantidades al pastel de manzana y a la mermelada, para potenciar el sabor. Se puede también producir vino de fruta del zumo estrujado de membrillos, una especialidad en países como Alemania y Polonia. En España, hay regiones del archipiélago canario donde se suaviza su sabor sumergiéndolo previamente en agua de mar, de modo que éste resulte más apto al paladar; también es popular en toda España cocer el membrillo con azúcar a partes iguales, resultando la tradicional y afamada "carne de membrillo". Éste - también llamado dulce de membrillo - se consume a menudo con nueces o acompañado de queso de Burgos. En México existen lugares donde se come crudo preparado con sal, chile y limón. En Atotonilquillo, Jalisco, se celebra la Feria del Membrillo en el mes de agosto, en donde se venden y comercializan productos a base de este. También es consumido cocinado con azúcar hasta hacer una pasta que se le conoce como cajeta o ate de membrillo, muchas veces consumido con queso Chihuahua, Gouda o Manchego. De los centros de los membrillos que contienen las semillas se prepara jalea de membrillo, la cual es preparada con azúcar y agua. Otra forma de consumirlo es agregarlo en el cocido de res. En Chile, además de ser consumido como mermelada (dulce de membrillo), se consume crudo, para lo cual previamente se golpea bien la fruta (membrillo machucado, popularmente en Chile membrillo machucao), con lo cual se le quita su sabor astringente y se vuelve dulce. También se suelen comer con un poco de sal. En Argentina y Uruguay el dulce de membrillo es de primera importancia en la repostería tradicional, utilizándose tortas como la pastafrola (también llamada pastaflora); o postres como queso con membrillo, típico en la región norte de la Argentina. En Venezuela se consume el dulce o conserva de membrillo acompañado de galletas, crackers o pan y café, como postre o merienda. En Francia suelen colocarse los frutos dentro de las gavetas y entre la ropa para perfumarlas con su potente fragancia.

Aón está lo teu llapis

- Aón está lo teu llapis ? - - lo vach perdre, siñó maestre - - y no lay has dit a tons pares? - - ni lloco !!!!!... Man chermana va perdre ...