Mostrando entradas con la etiqueta com un choto. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta com un choto. Mostrar todas las entradas

choto

choto


XOTO m. 
|| 1. Mascle de cabrum de pocs mesos d'edat, fins que té un any (Calasseit, País Valencià); cast. choto, cabrito. 
|| 2. Nom amb què les mares designen llurs fillets per acaronar-los (val. meridional). 
|| 3. Plor fort i insistent d'un xiquet menut (val.); cast. berrenchín.
    Fon.: 
ʧóto ʧɔ̞́to (Calasseit, val.).
    Etim.: 
pres de l'aragonès chotomat. sign. ||1, o deformació del cat. xot per influència de choto.choto, ta

De or. onomat., por el ruido que hace al mamar.
1. m. y f. Cría de la cabra mientras mama.
2. m. y f. ternero.
estar como una chota

1. loc. verb. coloq. estar como una cabra.

choto, cabra doméstica, Beceite, Beseit, mascle, pirineos

choto, cabra doméstica, Beceite, Beseit, mascle

choto, cabra hispánica, Beceite, Beseit, Ibex, mascle, salvache

Aón está lo teu llapis

- Aón está lo teu llapis ? - - lo vach perdre, siñó maestre - - y no lay has dit a tons pares? - - ni lloco !!!!!... Man chermana va perdre ...