Mostrando entradas con la etiqueta gannŭlare. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta gannŭlare. Mostrar todas las entradas

Gañolá

Gañolá , gañol,

Plorá , plo, ploriquejá

GANYOLAR v. intr. 

Udolar, llançar crits de dolor o d'impaciència un gos o un llop; cast. aullar, gañirGanyolar: Gannire, Esteve Eleg., h 2 voLo gos ratero... com ganyole quan veu vindre al seu amo en lo gamber al coll!, Pascual Tirado (BSCC, i,141).


    Fon.: 
gaɲolá (Vall d'Àneu, Cardós, Balaguer, Urgell, Ribera del Sió, Priorat, Tortosa, Morella); gaɲoláɾ (Cast.).


    Etim.: 
del llatí *gannŭlarederivat de gannīremat. sign.

Aón está lo teu llapis

- Aón está lo teu llapis ? - - lo vach perdre, siñó maestre - - y no lay has dit a tons pares? - - ni lloco !!!!!... Man chermana va perdre ...