Mostrando entradas con la etiqueta esgarrapá. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta esgarrapá. Mostrar todas las entradas

esgarrapá

https://es.glosbe.com/an/es/esgarrapar

Arañar en castellá,

rapinyar, rapiñá en mallorquí

escarbá

Esgarrap, arañazo
Esgarrapá tamé pot se esgarrapada acursat.

Arribe l'home a casa en la esquena esgarrapada y li diu a la dona:
Ham de matá al gat, mira com m'ha futut !
A lo que li conteste la dona:
Sí, matal, mira quina chuclada m'ha fet al coll !
esgarrapo , esgarrapes , esgarrape, esgarrapem, esgarrapeu o esgarrapau, esgarrapen


Esgarrapaciones Tomás

Escarbá

Escarbá

Esgarrapá , escarcotá (Tamarite ? )

ESCARBAR v. tr. 

|| 1. Gratar; separar una cosa d'una altra per frotació (occ., val.); cast. escarbar. Terra movia quasi escarbant e escrodinyant, SVF Quar. 166. Escarbar el foc: furgar amb el burxó per avivar el foc. Escarbar les orelles: gratar les orelles per netejar-les. Escarbar les dents: burxar entre les dents per llevar-ne les partícules d'aliment o altres cossos estranys (val.). 
|| 2. fig. Procurar diligentment de saber o d'obtenir una cosa secreta, difícil, etc.; cast. escarbar. Y encara que'l vell fenir se coneix, | no vol que u coneguen... ans pensa, fabrica, regira y escarba | per fer ab què's faça per jove tenir,Proc. olives 1901. 
|| 3. Prendre, robar (en l'argot dels malfactors barcelonins). C. Vallmitjana Crimin. 59; Wagner Argot 56.
    Fon.: 
əskəɾβá (Barc.); askaɾβá (Ll., Tortosa); eskaɾβáɾ (Val.).
    Etim.: 
pres del castescarbar.


https://es.m.wiktionary.org/wiki/escarbar

troben cap faraón ,Beseit, Tutanbidón

Un grupo de arqueólogos que estaen excaván prop de los fortins de Cabrera de Beseit han trobat avui un cap de faraón intacte, se creu que correspón al faraón Tutanbidón I, cusí germá de Ramsés IV.

Un grupo de arqueólogos que estaen excaván prop de los fortins de Cabrera han trobat avui un cap de faraón intacte, se creu que correspón al faraón Tutanbidón I, cusí germá de Ramsés IV.

Donarem mes detalls en cuan se confirmo en les probes de cabrono 14Aón está lo teu llapis

- Aón está lo teu llapis ? - - lo vach perdre, siñó maestre - - y no lay has dit a tons pares? - - ni lloco !!!!!... Man chermana va perdre ...