Mostrando entradas con la etiqueta gañir. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta gañir. Mostrar todas las entradas

Gañolá

Gañolá , gañol,

Plorá , plo, ploriquejá

GANYOLAR v. intr. 

Udolar, llançar crits de dolor o d'impaciència un gos o un llop; cast. aullar, gañirGanyolar: Gannire, Esteve Eleg., h 2 voLo gos ratero... com ganyole quan veu vindre al seu amo en lo gamber al coll!, Pascual Tirado (BSCC, i,141).


    Fon.: 
gaɲolá (Vall d'Àneu, Cardós, Balaguer, Urgell, Ribera del Sió, Priorat, Tortosa, Morella); gaɲoláɾ (Cast.).


    Etim.: 
del llatí *gannŭlarederivat de gannīremat. sign.

Lo rey - Mestre Vicens

Núm. 10. Reg. 2401. Fol. 111. Lo rey . -  Mestre Vicens : per certes causes molt urgents  et  necesaries concernents  lo  bon estament de la...