Mostrando entradas con la etiqueta muixó. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta muixó. Mostrar todas las entradas

vilero

vilero

vilero, gorrión, sparrow, passeridae
VILERO 

|| 1. m. i f. Veí d'una vila (mall.). 
|| 2. Teuladí, viler (|| 3) (Maestrat). Algun caçador disparava a l'aire solament per fer soroll i espantar els torrodans o vileros dels ràfels propers,Salvador FB 53.
TEULADÍ 
|| 1. m. a) Ocell de l'espècie Passer domesticus (val.); cast. gorrión. En Juny ve dels tauladins | aquella gran niuadeta, Ros Rom. 80. Ja sona prou la xillerisa | dels teuladins prenint el sol, Llorente Versos 39. A vegades usat com a adj. (pardalet teuladí): Pardalets teuladins, caderneres i verderols,Valor Rond. ii, 29. (V. pardal || 1 a).—b) Teuladí morisc: ocell de l'espècie Passer montanus (val.); cast. gorrión serrano. (V. pardal || 1 c).—c) Teuladí de canyar: ocell de l'espècie Emberiza schoeniclus (val.). (V. piula, art. 1, || 2 b). 
|| 2. m. i f. Nadiu del poble de Teulada (val.).
    Fon.: 
tewɫaí (val. en general); tawɫaí (pronúncia recollida a València, Alzira, Ador, Sanet, Patró, Campello i Alacant).
    Intens.:
—a) Augm.: teuladinàs, teuladinarro.—b) Dim.: teuladinet, teuladiniu.—c) Pejor.: teuladinot.
    Etim.: 
derivat de teulada.


Sparrow en inglés

Lo rey - Mestre Vicens

Núm. 10. Reg. 2401. Fol. 111. Lo rey . -  Mestre Vicens : per certes causes molt urgents  et  necesaries concernents  lo  bon estament de la...