Mostrando entradas con la etiqueta térmens. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta térmens. Mostrar todas las entradas

Terme del regne de València


Aquests són los térmens del regne de València: del canar de Uyldecona, que és riba la mar, axí com va lo riu ensús, e passa per la Cénia, e ix a Benifaça, e roman Benifaça e l terme del regne de València. E Morella ab sos térmens, axí com parteix ab Monroyg; e ix al riu de les Truytes, que és prop la Gleziola; e axí com va a Arçedo e a Ledo, los quals són dintre el dit regne. 

dicsionari chapurriau castellá, S

s'agüela su abuela s'agüelo su abuelo s'alimentaben, se alimentaben se alimentaban s'aprofiten, se aprofiten se aprovech...