No hay ninguna entrada con la etiqueta columna. Mostrar todas las entradas
No hay ninguna entrada con la etiqueta columna. Mostrar todas las entradas

Lo rey - Mestre Vicens

Núm. 10. Reg. 2401. Fol. 111. Lo rey . -  Mestre Vicens : per certes causes molt urgents  et  necesaries concernents  lo  bon estament de la...